รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม   ตำบลเหมาะ  อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
เบอร์โทรศัพท์ 076499108 เบอร์แฟกส์ 076499108
Email : vicharkan.kp@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :