ติดต่อเรา
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม   ตำบลเหมาะ  อำเภอกะปง จังหวัดพังงา 82170
เบอร์โทรศัพท์ 076499108 เบอร์โทรสาร 076499108
Email : vicharkan.kp@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100080217698539


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :