ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.12 KB
ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.63 KB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB