ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
>ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA 17
แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่3 สำรวจชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.98 KB 46
แผนการจัดการเรียนการสอนหน่วยที่2 ปลุกพลังนักสังเกต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.36 KB 42
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 193.12 KB 34
ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.63 KB 36
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 JPEG Image ขนาดไฟล์ 497.3 KB 104
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.51 KB 48169
ปฏิทินวิชาการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 230.39 KB 48594
ตารางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 113.49 KB 48214
ตารางประชุมทุกคาบ 7 วันศุกร์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 163.52 KB 48294
ตารางสอน 1/64 JPEG Image ขนาดไฟล์ 103.76 KB 48587
งานบุคลากร
แบบฟอร์มเขียนย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.41 KB 48302
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.12 KB 48405
วฐ.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.66 KB 48598
อื่นๆ
ทำเนียบบุคลากร JPEG Image ขนาดไฟล์ 482.78 KB 6