ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง (อ่าน 18) 03 มิ.ย. 66
แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 28) 25 พ.ค. 66
นางสาวจันทนา แก้วมุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นางสาวจันทนา แก้วมุกดา เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ชี้แจงแนวทางจัดการเรียนรู้ การสอน การระดมทรัพยากรทางการศึกษา แนะนำบุคลากร (อ่าน 20) 25 พ.ค. 66
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวชลดา ชูดวง รางวัลชนะเลิศ บรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ และ เด็กหญิงดวงพร สิงหราช บรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) คว้ารางวัลอันดับที่ (อ่าน 27) 24 พ.ค. 66
นางวิภา แสนคม นักวิชาการศึกษาพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศุนย์เสมารัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมพิ้นที่เสี่ยง จุดล่อแหลม เพื่อป้องกันภัยที่จะส่งผลต่อการรวมกลุ่ม ของนักเรียนและเยาวชน ในพื้นที่อำเภ (อ่าน 31) 24 พ.ค. 66
นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมความพร้อมในการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน (อ่าน 34) 24 พ.ค. 66
โรงเรียนกะปงพิทยาคม ขอแสดงความยินดี นางสาวภัสรา สัจจารักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรองผลการพิจารณามีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ (อ่าน 31) 24 พ.ค. 66
ประกาศ เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (อ่าน 57) 14 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา) (อ่าน 60) 06 พ.ค. 66
เลือกคนที่รัก....เลือกพรรคที่ชอบ (อ่าน 51) 02 พ.ค. 66
มารู้จักวิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งด้วย Appication Smart Vote กันครับ (อ่าน 55) 01 พ.ค. 66
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ณ. ห้องธุรการโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 (อ่าน 115) 29 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนกะปงพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เลือกแผนการเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 100) 25 มี.ค. 66
นางสาวชลดา ชูดวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนกะปงพิทยาคม ตัวแทนนักเรียนกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน กล่าวรายงานความเป็นมาของคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียนให้แก่ คุณ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องในงานคอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน (อ่าน 102) 24 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 117) 09 มี.ค. 66
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 ( ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2566 ) (อ่าน 134) 08 ก.พ. 66
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน " มุทิตาจิต " แด่ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คุณครู นิติมา คำกล้า วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม (อ่าน 184) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนกะปงพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (ครูอัตราจ้าง) ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 (อ่าน 193) 16 ธ.ค. 65
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนวิชาคหกรรม) (อ่าน 228) 03 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนรายวิชาสังคมศึกษา) (อ่าน 236) 28 ต.ค. 65
โรงเรียนกะปงพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา (ครูอัตราจ้าง) ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2565 (อ่าน 291) 18 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 90) 11 ต.ค. 65
ระบบข้อสอบออนไลน์ PISA (อ่าน 92) 08 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดี นางนภาพร นวลวิจิตร ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ รางวัลเหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (อ่าน 367) 28 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดี นางสาวจันทนา แก้วมุกดา ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต (อ่าน 325) 28 ส.ค. 65
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม (อ่าน 710) 03 มิ.ย. 65
ประกาศเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 756) 16 พ.ค. 65
6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของลูกๆ ก.พ. (อ่าน 1144) 10 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนทางออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 (อ่าน 3213) 05 มี.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3622) 25 ก.พ. 65
แนวทางการจัดการสอน on-line (อ่าน 3637) 18 ก.พ. 65
แนวทางการจัดการสอน (อ่าน 3618) 11 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3645) 09 ก.พ. 65
ประกาศแนวทางจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3611) 02 ก.พ. 65
ขอเชิญชวนคณะครู คณะศิษย์เก่า ผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีอุปการคุณ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม ประจำปี 2564 (อ่าน 3712) 23 ธ.ค. 64
ตารางเรียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3757) 08 พ.ย. 64
การเตรียมตัวฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม (อ่าน 4283) 07 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 5 เลื่อนการเรียนการสอนแบบ on-site จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (อ่าน 3859) 03 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 4 เลื่อนการเรียนการสอนแบบ on-site จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 (อ่าน 3774) 01 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 3 เลื่อนการเรียนการสอนแบบ on-site จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3822) 16 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียน ฉบับที่ 2 ยกเลิกการเรียนการสอนแบบ on-site ตั้งแต่วันที่ 1-16 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3708) 03 ส.ค. 64
ประกาศยกเลิกการเรียนการสอนแบบ On-site 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค.64 ถึง 8 ส.ค.64 (อ่าน 3679) 27 ก.ค. 64
QR-Code ห้องเรียนออนไลน์มัธยมศึกษาตอนต้น ม.4-ม.6 (อ่าน 3759) 31 พ.ค. 64
QR-Code ห้องเรียนออนไลน์มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 (อ่าน 3767) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ม.4-ม.6 (อ่าน 3705) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 (อ่าน 3669) 31 พ.ค. 64
การเรียนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3667) 25 พ.ค. 64
แนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (อ่าน 3681) 18 พ.ค. 64
ลงทะเบียนออนไลน์ (อ่าน 3357) 14 พ.ค. 64
สหกรณ์โรงเรียนกะปงพิทยาคม เปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 14-21 พ.ค.64 (อ่าน 3668) 03 พ.ค. 64